Maatschappelijke ondersteuning en participatie

IDB Maatwerk ondersteunt inwoners met een ondersteuningsvraag. Daarin zijn we met onze jarenlange ervaring specialist. We begeleiden deze inwoners bij zelfstandig wonen en werken en bieden gevarieerde dagbesteding voor verschillende doelgroepen. Daarnaast kunnen mensen met een beperking tijdelijk bij ons verblijven. Samen met hen en hun netwerk zoeken we eigentijdse oplossingen, zodat ze mee kunnen doen in de samenleving.

Eigen kracht

Daarbij gaan we altijd uit van de eigen kracht van inwoners en hun netwerk. We versterken dat netwerk, dichtbij en in de eigen wijk. Samen met familie, buren, vrienden, verenigingen, werkgevers en andere organisaties zoeken we vernieuwende oplossingen. Oplossingen met toekomstperspectief die passen bij de burger en zijn wensen.
Waar nodig bieden onze ervaren vrijwilligers en deskundige beroepskrachten aanvullende zorg en ondersteuning op maat. Dat doen we vanuit onze overtuiging dat volwaardig meedoen een recht is van iedere inwoner. Voor mensen met een beperking is dat niet vanzelfsprekend. Zij hebben dikwijls extra ondersteuning nodig. Door dat zo gewoon mogelijk en dichtbij te organiseren, komen we tot blijvende oplossingen. Kijk voor meer informatie in de folder Maatwerk verbindt de samenleving’

Altijd

Trainingen

We hebben trainingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid staan centraal.

Lees verder >

Zinvol aan de slag

Zinvol aan de slag bij onze dagbesteding? Bekijk ons aanbod in uw gemeente.

Lees verder >